Rosario Cáceres Baqueiro
Fundadora
1978-1985
 
Ligia Lara Lara de Vázquez
Presidenta honoraria vitalicia
 
Sergio Esquivel Cortés
Expresidente 1985-1986
Rosa María Paz de Molina
Expresidente 1986-1989

Jorge Esquivel Barrera

Expresidente 1989-1993
María Elena Montes de Oca Zentella de Díaz
Expresidente 1993-1995
Víctor Esquivel Ancona
Expresidente 1995-1997
 
Antonio Seguí Moguel
Expresidente 1997-1999
Eduardo Arana Rosado
Expresidente 1999-2001
Roger Peniche Aznar
Expresidente 2001-2005
Juan Elicio Duch Mediz
Expresidente 2005-2009
Álvaro Montes de Oca Marín
Expresidente 2009-2012